KRISTEN TROAPOLOGETIKDIVERSE

Da Vinci -”koden”

Bokomslag

A frequent question asked by readers of Dan Brown’s The Da Vinci Code is
“How much of the novel’s depiction of historical events, people, artwork, and institutions is correct.” The short answer is “Not much.”
Exposing the errors in the Da Vinci Code (eng)

Om du känner för att läsa en bok skriven med en galet skev bild över Bibeln, dess kvinnosyn m.m. rekommenderar jag en skönlitterär bok vid namn Da Vinci Koden. Det mest är i och för sig avdammad liberalteologi som ses som "nya rön". (Spekulationer att t.ex. Maria från Magdalena skulle vara gift med Jesus). Boken som kanske mer berättigad borde heta Brown "koden" är en skönlitterär bok skriven i första hand för att underhålla. Om du däremot förväntar dig en faktabok så kommer du bli besviken. Idén att kejsare Konstantin på trehundratalet uppfann läran om Kristi gudomlighet är ett exempel som speglar hur boken är skriven. Det absolut minsta av historisk forskning visar att det inte alls förhåller sig så. Tron på Kristi gudom fanns redan vid hans tid här på jorden, vilket tydligt syns i de första skrifterna om Jesus. Jesus blev korsfäst på grund av att han hävdade att han är Guds son! och lärjungarna offrade sina liv i förkunnandet om Jesus som Guds son. Kristendomen var utbredd långt innan kejsare Konstantin ännu var född!

"Till Dan Browns försvar skall sägas att han på sin hemsida påpekar att boken inte handlar om historiska fakta. (...) Hade Dan Brown nöjt sig med att skriva en spännande bok, hade det inte funnits mer att säga om saken. En spännande bok behöver inte vara sann eller stämma med verkligheten. Fantasi är en del av författandet. Men, när man som Brown försöker skapa en image av att Da Vincikoden uppfyller vetenskapliga krav på stringens och äkthet, då handlar det inte längre om fantasi, utan om rent bedrägeri."

Citat från: Är Da Vinci-koden i själva verket Da Vinci-bluffen? (www.gluefox.com)

Ett antal böcker som belyser uppenbara fel, direkta lögner och förtal från Da Vinci-koden har kommit ut. Men det sorgliga är väll att oviljan att få sin världsbild rubbad, gör att man varken vågar läsa Bibeln eller böcker som tar den kristna tron i försvar.


Då sade Jesus till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör." (Johannesevangeliet 11:25)