KRISTEN TROAPOLOGETIKDIVERSE

Kosmologiska argument:

Kosmologiska argument handlar i korthet om att man belyser det faktum att (1) Allt som har börjat att existerar är förorsakat av något annat än sig själv. Sedan visar man på att (2) Universum har börjat existera. (3) Detta leder fram till att universum är förorsakat av något annat av sig själv, en orsak som tillskrivs Gud. Det finns lite olika formuleringar men grundtanken är denna. Mer kan man t.ex. läsa i William Lane Craigs ”The Kalam Cosmological Argument” I denna bok redogör och underbygger Craig grundligt för de båda premisserna och slutsatsen. För en mer kortfattad överblick rekommenderas ”Med tanke på Gud” av Ulf Jonsson. (Namnet kosmologisk kommer från grekiskans kosmos, som betyder universum, världen.)


Besök sidan: Det kosmologiska argumentet

<<< Tillbaka