KRISTEN TROAPOLOGETIKDIVERSE

Välkommen

Denna hemsida berör livet i allmänhet och den kristna tron i synnerhet. Här tar jag upp tankar om vårt fininställda universum[?] och andra aspekter som talar för en teistisk[?] världsbild (dvs. universum har skapats av Gud). Du kommer även finna exempel på teleologiska[?] och kosmologiska[?] argument för Guds existens.

Jag, Gustaf Hallquist, har även valt att beröra livets absurditet utifrån en ateistisk världsbild. Man finner även naturfoton på hemsidan och eftersom jag har ett intresse för religionsfilosofiska[?] frågor så finner man ofta en kombination av dessa. Jag har även roat mig med att göra en liten inledningsfilm till hemsidan. På senare tid har jag även börjat lägga upp foton med bibelord. Utöver detta finner man tankar kring några av de mest grundläggande existentiella frågorna. Jag vill poängtera att hemsidan har en tydlig målsättning i att försöka presentera den kristen trons sanningsanspråk. Hjärtligt välkommen!

Sedan talade Jesus till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” - Johannesevangeliet 8:12