KRISTEN TROAPOLOGETIKDIVERSE

Religionsfilosofiska frågor:

Kortfattat skulle man kunna förklara religionsfilosofiska frågor som filosofiska frågor som uppkommer i samband med religion. Finns Gud? Är det förnuftigt att tro på Gud? osv. Inom religionsfilosofin finner man även argument som talar för och emot Guds existens. (Personligen finner jag, som du säkert redan har antagit, det oerhört mer rationellt att tro på att Gud existerar än att inte tro det. Där av denna sidan...)


<<< Tillbaka