KRISTEN TROAPOLOGETIKDIVERSE

Teistisk världsbild:

Teism (av grekiska theos, gud). En teistisk världsbild menar att universum har skapats av Gud.

Teleologiska[?] och kosmologiska[?] argument, pekar mot att det finns en personlig Gud bakom universum. Att denna Gud skulle vara likställd med Bibelns Gud är givetvis helt möjligt (och rimligt), dock kan ovanstående argument inte gå längre än att peka mot en personlig och kärleksfull Gud. Vilket gör en djupare studie i Bibelns sanningsanspråk om vem Jesus är önskvärd!


<<< Tillbaka