KRISTEN TROAPOLOGETIKDIVERSE

Vårt livstillåtande universum

balans

Hur kommer det sig att universums naturkonstanter är finkalibrerade för liv?

Att universum har blivit livstillåtande kan vi enkelt observera, men vilken är den rimligaste slutsatsen som vi i nuläget kan dra utifrån vårt livstillåtande universum? Naturkonstanternas värden är nämligen, på mindre än miljarddelen, exakt vad som krävs för att ge ett livstillåtande universum. Är denna oerhörda precisionen en ren slump, en antydan att det existerar fler universum eller kan möjligtvis design vara den rimligaste förklaringen? (Inledning till texten "Vårt livstillåtande universum)

pdf iconVårt livstillåtande universum (PDF-format) är en text där jag argumenterar för varför jag anser att design är den mest rationella förklaringen till vårt fininställda universum. Mejla gärna in feedback och synpunkter!

ePub iconVårt livstillåtande universum (E-bok)
Samma text som ovanför, fast som e-bok. För att öppna e-boken på en läsplatta eller telefon behövs exempelvis appen Bluefire Reader eller Aldiko.)Länk 1: Universums finjustering
Länk 2: Multiversum eller intelligens bakom finjusteringen?

"Lee Smolin, en av de ledande forskarna inom teoretisk kosmologi uppskattar i sin bok Three Roads to Quantum Gravity (PHOENIX PAPERBACK, 2000, sid 202) sannolikheten för att naturkonstanterna i ett slumpgenererat universum får de egenskaper som är nödvändiga för "kolkemi" till en på 10230" (Krister Renard)
Länk 1: Läs mer här om mysteriet med naturkonstanterna
Länk 2: Bortförklaringar, bortförklaringar...
Länk 3: Sammanfattning

"When scientists talk about fine-tuning of the universe, they are generally referring to the extraordinary balancing of the fundamental laws and parameters of physics and the initial conditions of the universe. Our mind can´t comprehend the precision of some of them, The result is a universe that has just the right conditions to sustain life. The coicidences are simply too amazing to have been the result of happenstance" -Robin Collins- Dr. William Lane Craig (3min)

"The exquisite order displayed by our scientific understanding of the physical world calls for the divine" -Vera Kistiakowski


 


När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren.
Jeremia 29:13-14a