Följande är ett citat från
Krister Renard s
ida: www.gluefox.com

"Jag gör inte anspråk på att sitta inne med den absoluta sanningen om allting. Men jag tror att denna sanning existerar, och att den är oberoende av vad både du och jag tror, tycker eller önskar. Vi kan inte bestämma vad som är sant, bara förutsättningslöst försöka finna sanningen. Sanningen böjer sig således inte för oss, utan vi måste böja oss för den.

Jorden blir inte platt bara för att någon tror att den är platt. Atomernas lagar förändras inte med våra åsikter. Gud upphör inte att existera bara för att människor i en viss tid förnekar att han finns. Inte heller existerar Gud bara för att en majoritet av människor tror på honom. Nej finns han, då är detta ett faktum oberoende av våra åsikter, och finns han inte, ja då är detta också ett faktum oberoende av våra åikter. Det enda vi kan göra att att så förutsättningslöst som möjligt försöka närma oss sanningen."