Senaste uppdatering / Last update:


2018-06-16 * Livets absurditet utan Gud (Ny)
----------
2016-2018 * Vårt livstillåtande universum (PDF) (Mestadels språkliga uppdateringar)
----------
2015-09-21 * Ny länk på länksidan --> stefangustavsson.se
----------
2015-02-14 * Vårt fininställda universum (PDF) (Ny uppdatering)
----------
2014-11-07 * Det kosmologiska argumentet (www.roselike.com/kosmologiska.php)
----------
2014-11-06 * Ny film på (www.roselike.com/naturkonstanterna.php)
----------
2014-10-23 * Vad ska jag göra med fostret när det lever? (www.roselike.com/liv.php)
----------
2014-06-04 * Psalm 139:4 (www.roselike.com/ps139_4.php)
----------
2014-03-25 * Vårt fininställda universum (PDF) (Ny uppdatering)
----------
2013-12-26 * Canvastavlor (http://www.roselike.com/canvas.php)
* Evolutionsteorin (delsidan är inaktiverad)
----------
2013-11-09 * "Jesus - Guru, Galning eller Gud?" av Stefan Gustavsson (http://www.roselike.com/yt_blandat.php)
----------
2013-08-20 * "Vad kan vi veta om Jesus från Nasaret" av Stefan Gustavsson (http://www.roselike.com/yt_blandat.php)
----------
2013-08-08 * Uppenbarelseboken 1:17-18 (www.roselike.com/upp1.php)
----------
2013-07-03 * Ny länk. (http://www.varldenidag.se/.../Har-alla-ratt-till-sina-kroppar/)
----------
2013-07-03 * Youtube misc. (www.roselike.com/eng/yt_misc.php)
----------
2013-06-25 * Amos 5:24 (www.roselike.com/eng/amos5.php)
----------
2013-05-26 * John 2:20 (www.roselike.com/eng/john2.php)
----------
2013-05-24 * If I flee on morning wings - Fernando Ortega (www.roselike.com/yt_musik.php)
----------
2013-03-13 * Sing to Jesus - Fernando Ortega (www.roselike.com/yt_musik.php)
----------
2013-02-26 * Youtube - blandat (www.roselike.com/yt_blandat.php)
----------
2013-02-25 * Lord of Eternity - Fernando Ortega (www.roselike.com/yt_musik.php)
----------
2013-01-19 * John 14:27 (www.roselike.com/eng/john14_27.php)
----------
2013-01-02 * Galatians 5:22-23a (www.roselike.com/eng/galatians5.php)
* Quotes from C.S. Lewis
----------
2012-11-20 * Proverbs 16:3 (www.roselike.com/eng/proverbs16.php)
----------
2012-11-07 * Boktips (www.roselike.com/boktips.php)
----------
2012-10-08 * Matthew 13:23a (www.roselike.com/eng/matthew13.php)
----------
2012-09-19 * Numbers 6:24-26 (www.roselike.com/eng/numbers6.php)
----------
2012-08-29 * Isaiah 55:10-11 (www.roselike.com/eng/isaiah55_10.php)
----------
2012-08-11 * 1 Corinthians 2:9 (www.roselike.com/eng/1cor2.php)
----------
2012-08-07 * Isaiah 55:8-9 (www.roselike.com/eng/isaiah55.php)
----------
2012-07-07 * John 11:25 (www.roselike.com/eng/john11_25.php)
----------
2012-07-06 * New homepage layout in english
----------
2012-06-24 * Psalm 62:1 (www.roselike.com/eng/psalm62.php)
* Matthew 5:9 (www.roselike.com/eng/matthew5_9.php)
----------
2012-06-01 * Psalm 23:4 (eng --> Bible)
----------
2012-05-31 * Vårt livstillåtande universum (uppdatering)
----------
2012-05-13 * Johannesevangeliet 14:2-3 (--> Bibelord)
----------
2012-05-01 * Psaltaren 108:5-6 (--> Bibelord)
----------
2012-04-22 * Länk till www.reasonablefaith.org/
* Matthew 21:8 (eng --> Bible)
----------
2012-04-20 * Johannesevangeliet 15:4-5 (--> Bibelord)
----------
2012-04-13 * Länk till www.apologetics315.com
----------
2012-04-11 * Ny layout (Svenska)
----------
2012-02-23 * Steady my Heart - Kari Jobe - Acoustic version (--> Youtube -musik)
----------
2012-02-22 * Bereden Väg För Herran - Sissel Kyrkjebo (--> Youtube -musik)
* I cannot tell - Songs of Praise St Anne's Cathedral, Belfast (--> Youtube -musik)
* How Great Is Our God (World Edition) - Chris Tomlin (--> Youtube -musik)
----------
2012-02/03 * Ny hemsidelayout på gång, www.roselike.com/index.php
----------
2012-01-23 * Nothing compares by Third day (Youtube -musik)
* In Christ Alone by Geoff Moore and Adrienne Liesching (Youtube -musik)
----------
2011-12-20 * Psalm 139:9-10 (eng --> Bible)
----------
2011-12-18 * Romans 3:23 (eng --> Bible)
----------
2011-12-15 * Isaiah 1:18 (eng --> Bible)
----------
2011-11-06 * Matthew 6:9-13 (eng --> Bible)
----------
2011-11-02 * Matthew 16:15-16 (eng --> Bible)
----------
2011-10-25 * John 6:35 (eng --> Bible)
* Storm (eng --> Various)
----------
2011-10-16 * DNA
* DNA (eng)
----------
2011-10-05 * John 3:16 (eng)
----------
2011-09-18 * Psalm 36:6-7a (--> Bibelord)
----------
2011-09-05 * Jesaja 58:6-7 (--> Bibelord)
----------
2011-08-20 * Psalm 24:1 (--> Bibelord)
----------
2011-08-18 * Matteusevangeliet 4:4 (--> Bibelord)
* Matteusevangeliet 5:9 (--> Bibelord)
----------
2011-08-14 * 1 Johannesbrevet 1:9 (--> Bibelord)
----------
2011-08-08 * Matteusevangeliet 9:5-7 (--> Bibelord)
----------
2011-07-12 * Uppenbarelseboken 3:20 (--> Bibelord)
----------
2011-07-10 * Matteusevangeliet 21:8 (--> Bibelord)
----------
2011-07-01 * Svenska Psalmboken 272:9a (--> Bön)
* Romarbrevet 11:33-36 (--> Bibelord)
----------
2011-06-10 * Psalm 13:6 (--> Bibelord)
----------
2011-05-31 * Psalm 103:15-16 (--> Bibelord)
----------
2011-05-27 * Matteusevangeliet 6:33-34 (--> Bibelord)
----------
2011-05-25 * Det ovärderliga livet (--> Diverse)
----------
2011-05-12 * Uppenbarelseboken 4:8 (--> Bibelord)
* Matteusevangeliet 4:18-20 (--> Bibelord)
----------
2011-05-11 * Daniel 9:18b-19a (--> Bibelord)
----------
2011-05-05 * Ordspråksboken 17:22 (--> Bibelord)
----------
2011-05-03 * Johannesevangeliet 3:16 (--> Bibelord)
----------
2011-04-30 * Johannesevangeliet 8:12 (--> Bibelord)
* Youtube -musik (två nya videor)
----------
2011-04-20 * Psaltaren 39:5 (--> Bibelord)
----------
2011-04-03 * Youtube -musik
* CSS-layout
----------
2011-03-03 * Ny startsida (index)
----------
2011-02-20 * Ordspråksboken 16:3 (--> Bibelord)
----------
2011-02-19 * Matteusevangeliet 22:36-39 (--> Bibelord)
----------
2011-02-16 * Ordspråksboken 3:3 (--> Bibelord)
----------
2011-02-06 * Jesaja 53:6 (--> Bibelord)
* Länk till www.apologia.nu
* Länk till www.credoakademin.se
----------
2011-01-26 * Psaltaren 8:10 (--> Bibelord)
----------
2011-01-20 * Romarbrevet (--> Bibelord)
----------
2011-01-14 * Psalm 139:1-12 (--> Bibelord)
* Länk till www.rom1017.se
----------
2010-11-27 * Rom 3:21-25 (--> Bibelord)
----------
2010-11-18 * John 3:17 (eng)
----------
2010-11-17 * Revelation 4:8 (eng)
----------
2010-10-21 * Isaiah 53:6 (eng)
----------
2010-10-17 * Länk till www.roselike.com/kyrka.html
----------
2010-10-09 * Psalm 42:11 (eng)
----------
2010-10-08 * Joh 10:14 (--> Bibelord)
* Jes 46:4 (--> Bibelord)
* Jes 53:6 (--> Bibelord)
----------
2010-10-07 * Mark 14:61b-62 (eng)
----------
2010-09-30 * Ords 3:3 (--> Bibelord)
-----------
2010-08-21 * Ords 16:8 (--> Bibelord)
* Psalm 19:1 & Isaiah 40:26 (eng)
-----------
2010-07-05 * John 11:40b (eng)
-----------
2010-05-20 * Joh 14:27b (--> Bibelord)
-----------
2010-05-06 * Psalm 19:1 (eng)
-----------
2010-05-04 * Joh 1:1-11 (--> Bibelord)
-----------
2010-03-09 * Efesierbrevet 2:8-9 (--> Bibelord)
* Ephesians 2:8-9 (eng)
* Matthew 5:38 (eng)
-----------
2010-03-02 * Vårt fininställda universum (ny uppdatering)
* CSS Meny
* webaid --> Hoppetsstjärna (fadder)
-----------
2010-02-11 * Psalm 145:5 (--> Bibelord)+(eng)
* Luk 19:10 (eng)
-----------
2010-02-08 * ...Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det."
Luk 19:10 (--> Bibelord)
-----------
2009-12-26 * Men från dig, Betlehem i Efrata,
så obetydlig bland Judas släkter,
skall jag låta en härskare över Israel komma,
en som leder sin härkomst från forntiden,
från det längesedan förflutna.
Mika 5:2 (--> Bibelord)
-----------
2009-11-10 * Startsidan uppdaterad
-----------
2009-10-22 * Vårt fininställda universum (ny uppdatering)
-----------
2009-07-30 * Vårt fininställda universum (ny uppdatering)
* Case for the Christ (ny länk)
-----------
2009-06-18 * Vårt fininställda universum (ny uppdatering)
* Google Analytics
-----------
2009-06-10 * Vårt fininställda universum (ny uppdatering)
-----------
2009-03-18 * Vårt fininställda universum (ny uppdatering)
-----------
2009-02-18 * Sakarja 9:9 (--> Bibelord)
-----------
2009-01-26 * Vårt fininställda universum (uppdatering + namnbyte)
-----------
2009-01-11 * Länkar (ny uppdatering)
-----------
2008-12-19 * Vårt fininställda universum (ny uppdatering)
-----------
2008-12-12 * Ords 4:23 (--> Bibelord)
-----------
2008-11-15 * Vårt fininställda universum (ny uppdatering)
-----------
2008-10-26 * Ords 17:22 (--> Bibelord)
-----------
2008-08-06 * Vårt fininställda universum (ny uppdatering)
-----------
2008-06-25 * Joh 8:12 (--> Bibelord)
* Fundera (diverse)
-----------
2008-04-30 * Vårt fininställda universum (ny uppdatering)
-----------
2008-04-19 * Is life without God absurd? (eng)
-----------
2008-04-03 * Jag kan inte...
-----------
2008-03-03 * Några boktips
-----------
2008-02-25 * Argumentation utifrån moral (av Mats Selander)
-----------
2008-01-28 * Vårt fininställda universum.doc (v.1,0)
* Förklaring av vissa ord inom religionsfilosofin. (startsidan)
-----------
2008-01-21 * Vad säger förnuftet? (Wordfilen finns under --> blandat)
* Introfilm på svenska http://www.roselike.com/film.html
-----------
2007-12-17 * Vårt fininställda universum.pdf
* Psalm 9:2 (eng)
-----------
2007-12-06 * Vårt fininställda universum.doc (v.08)
-----------
2007-12-04 * Vårt fininställda universum.doc (v.07)
-----------
2007-11-29 * Vårt fininställda universum.doc (v.06)
-----------
2007-11-27 * Ny inledningstext till startsidan
* Jobbar med en ny layout till sidan, men det är
fortfarande mycket kvar! [För tillfället nedlagt]
-----------
2007-11-02 * Skonhetens_argument.doc (egna tankar)
* Tomt? (egna tankar)
* Empty? (eng)
-----------
2007-10-28 * Liknelsen om farisén och tullindrivaren
-----------
2007-10-23 * Psalm 23 (eng)
* Psalm 62 (eng)
* Jeremiah 17 (eng)
* Welcome (fine-tuned universe...), (eng)
-----------
2007-10-01 * Universe.avi (homepage intro movie)
-----------
2007-09-04 * Naturkonstanterna
-----------
2007-08-07 * Fine tuned Universe
-----------
2007-07-02 * Ticket to ride Sverige
-----------
2007-05-30 * DNA
-----------
2007-05-29 * DNA (eng)
-----------
2007-05-20 * Cogito ergo sum (eng)
-----------
2007-05-15 * Blommor & bin
-----------
2007-05-05 * Jeremiah 29:11-13 (eng)
-----------
2007-05-02 * Out of nothing? (eng)
-----------
2007-04-17 * Ny layout
-----------
2007-03-14 * Intervju med Stephen Meyer (Intelligent design)
-----------
2007-02-28 * Rimligt?
-----------
2007-02-02 * Beauty (eng)
-----------
2007-01-22 * Mina favoritbrädspel
-----------
2007-01-11 * Ny startsida
-----------
2006-12-15 * God of wonders (Sv + Eng)
-----------
2006-12-12 * Anslagsblad (blandat)
-----------
2006-12-11 * www.likearose.tk (ca 4520 besök)
byter namn till www.roselike.com
-----------
2006-12-01 * Tro och vetande,(blandat)
* Hedenius och religionsfilosofin (blandat)
-----------
2006-11-27 * Skönhetens argument (egna tankar)
-----------
2006-11-20 * Länk till www.thenativitystory.com
-----------
2006-09-27 * Ny startbild
-----------
2006-08-27 * Länk till www.jatilllivet.se
-----------
2006-08-26 * En Engelsk citatsida (4st citat)
-----------
2006-08-02 * Ny layout på startsidan
* Länk till www.myrra.nu
-----------
2006-07-17 * Länk till www.arn.org
-----------
2006-05-29 * 3 Nya länkbilder (Om sidan-> länka till sidan)
-----------
2006-05-18 * Länk till Kjell Ulanders hemsida
http://web.telia.com/~u54804688/hemsida.htm
-----------
2006-05-13 * Intelligent design (ny)
-----------
2006-04-12 * Ps 139:1-12
* Länk till www.jesussajten.se
* Ny startbild (4st i en bild)
-----------
2006-04-05 * www.alphasverige.org
* Länk till minneslund (egna tankar-> alkohol)
-----------
2006-03-28 * Inledningstexten något uppdaterad
* En ny länkbild
-----------
2006-03-22 * Liknelsen om den förlorade sonen
-----------
2006-03-10 * Länkar byter färg, när man håller över dem.
-----------
2006-03-03 * Citat från Moder Teresa,
Martin Luther King och Thomas Kelly
totalt 3st (citat sidan)
-----------
2006-02-28 * Linkbanners (eng)
* Naturephotos (eng)
* Prayer by Franciscus (eng)
-----------
2006-02-24 * Think about it (eng)
* Tell a friend (eng)
* www.starofhope.org link
-----------
2006-02-07 * Tipsa en vän script
-----------
2006-01-14 * Matthew 5:9 (eng)
* Ett nytt citat (citatsidan)
-----------
2006-01-13 * Ny bild med citat (egna tankar)
-----------
2005-12-14 * Ny "länkbild" till hemsidan
-----------
2005-12-04 * Lord´s Prayer (eng)
-----------
2005-11-23 * Hemsidan läggs upp på en annan server,
tack Anders för den tidigare serverplatsen
-----------
2005-10-28 * Citat från H.C Andersen
-----------
2005-10-25 * Veckans Fråga
-----------
2005-10-02 Gick med i Svenska Missionskyrkan
-----------
2005-09-24 * 1 Mos 1:1, länk från startsidan.
-----------
2005-08-25 * Jes 9
* Om sidan -> Tack till
* Om sidan -> Going Public
-----------
2005-08-02 * Lev i Kärlek
-----------
2005-07-27 * www.stopthehunger.com banner
* Lite mindre uppdateringar
-----------
2005-06-23 * Webaid, sms fadder
-----------
2005-06-09 * Hjälmared
-----------
2005-05-04 * Gal 5:22-23
* Ny "Veckans bild"
-----------
2005-04-30 * Love of God (eng)
* Ords 3:3
* Musik av Matilda Öhrn,
Skriven och framförd av henne själv, mycket imponerade!
Tack för att jag får ha låten på sidan!
* In christ Alone (eng)
-----------
2005-04-29 * Ps 62:1 (Ny "startbild")
* Citat av Evangeline Booth
-----------
2005-03-30 * Fortsättning (uppdaterad)
* Inledning (uppdaterad)
-----------
2005-03-29 * Ny startbild
* Musik (uppdaterad)
-----------
2005-03-25 * Det vackra
-----------
2005-03-19 * Varför en kristen hemsida?
* Fortsättning (uppdatering)
* Evolution (uppdatering)
-----------
2005-03-14 * Länkar till olika stödorganisationer
-----------
2005-03-13 * Ps 108 + Inledning
-----------
2005-03-12 * Länkar Under Hjälp:
-Självmordstankar
-Deprissioner
-Kriser
-Tvångstankar
-Paniksyndrom
-Mobbing

* Länkar:
www.genesis.nu,
www.listen.to/truth
www.connectiononline.se
www.thirdday.com
www.bibleontheweb.com
www.godsword4u.com
-----------
2005-02-27 * Matt 7:1-3 -Flisan i din broders öga, -Döm inte
* Matt 7:24-27 -Huset på bergrunden
* Rom 12:14-16a
* Ords 4:18-19
* 2st Citat
-----------
2005-02-25 * Johannesprologen
-----------
2005-02-24 * Källor
-----------
2005-02-23 * Teodicéproblemet m.m. (3 länkar)
-----------
2005-02-22 * Länk till www.godsword4u.com (eng)
* Lite uppdatering av sidan: förkortningar
-----------
2005-02-14 * Links (eng)
* Contact (eng)
-----------
2005-02-12 * Ny startbild
* Matt 25:40 (eng)
* Matt 25:40
* Ps 8:4-5
* Ords 18:12
-----------
2005-01-29 * Rövarna på korset (Luk 23:33-43)
* Älska era fiender (Matt 5:38-48)
* Jesus tvättar lärjungarnas fötter (Joh 13:1-17)
-----------
2005-01-27 * Brist på kärlek
* 2st länk-bilder till www.likearose.tk
-----------
2005-01-25 * Låttexten: Above All
-----------
2005-01-24 * www.likearose.tk
blir den nya adressen till
www.ga.run.to

2005-01-19 * Du är fin! Skriven av Margareta Melin
-----------
2005-01-07 * Ny startsida (Matt 11:28)
* Ords 12:18
-----------
2005-01-04 * Citat från Isaac Newton (eng)
* Diverse småändringar
-----------
2005-01-02 * Vem är jag
-----------
2005-01-01 * Ny länk till webaid.se

-----------
2004-12-26 * "Brown Koden" eller som han själv kallar den,
Da Vinci Koden
-----------
2004-12-08 * Texten ur 1Mos 1:1 på Hebreiska ("startbild")
* Boktips:
+"The Da Vinci Hoax"
+"Breaking the Da Vinci Code"
+"The Da Vinci Code: Fact or Fiction"
+"The Da Vinci Deception"
+"The Truth Behind the Da Vinci Code"
----------
2004-12-07 * Boktips "Cracking DaVinci's code"
* Lite småändringar
----------
2004-12-06 * Diverse Uppdateringar
* Länk till www.musiklivet.com
----------
2004-12-03 * Ny startsida
* Diverse ändringar
----------
2004-11-29 * Ny Startbild
* Länk till stadsmissionen
* Länk till läkarmissionen
* Diverse ändringar
----------
2004-11-19 * Ny startbild

----------
2004-11-02 * 4 Mos 6:24-26
* Lite småändringar
----------
2004-10-30 * Ändringar av menyn
* Länk till www.bibelfragan.com
----------
2004-09-23 * Diverse uppdateringar
* Länk till www.bibellinjen.tk
* Äktenskapsbryterskan
----------
2004-08-17 * 2 Musik länkar
* Diverse "småplockande"
* Mina egna besök på sidan räknas inte
(Ip numret blockat, bättre sent än aldrig)
----------
2004-08-10 * Tänkte bara nämna <-- Övrigt
----------
2004-08-02 * En vit kant runt de flesta bilder
* Hjälp <- övrigt
* Diskutera (Uppdaterad) <-- övrigt
* Diverse småändringar
----------

2004-07-31 * Höga Visan 2:16-17
* Finns det svamp i skogen? (uppdaterad)
* Diverse småändringar
----------
2004-07-27 * Luk 6:45, 1Joh 4:18
* Diverse ändringar
* 1 Citat av Augustinus
-----------
2004-07-12 * Veckans bild (2st)
* småändringar
-----------
2004-07-03 * Ords 27:2
* Veckans bild
* Ett till citat
-----------
2004-07-01 * Moral sidan "klar"
-----------
2004-06-23 * Moral (Under konstruktion)
-----------
2004-06-20 * Joh 1:5, Rom 10:9, Jes 53:5, Ords 25:11,
Ords 26:27, 1 Joh 1:9, Ps 32:8
* Veckans bild
* Länk till Ögats evolution (Ögat gav Darwin frossa)
-----------
2004-06-19 * Franciscus bön
* Diverse små "ändringar"
-----------
2004-06-09 * En engelsk version (Start)
* Diverse små "ändringar"
-----------
2004-06-07 * Tungotal (länk)
* Diskutera (länk till diskussions forum)
-----------
2004-06-05 * 12 st nya bakgrundsbilder
* Diverse "småplockande"
* Veckans bild
-----------
2004-06-03 * Unicef... Jak 2:15-17
* Tillbedjan?! (Metallica konsert)
-----------
2004-06-02 * Några till citat,
* Lite länkningar hit och dit.
* Lite tankar om vad som kanske kommer att dyka upp
-----------
2004-05-31 * Denna sida över uppdateringar skapades
(Tidigare uppdateringar redovisar därför inte).
* Diverse småändringar
* Veckans Bild
-----------
2003-??-?? * Sidan kom upp på Internet

 

-----------------------------------------
Eventuellt kommer att dyka upp
-----------------------------------------

* Mer Bibelord
* Älskad av evig kärlek
* Varför finns något, istället för inget?
(Mycket viktig existentiell fråga)
* Universums utseende (Varifrån kommer ordningen,
ändamålsenligheten, komplexiteten, sammanhangen,
och skönheten i världen?)
* Mer citat
* Mer boktips
* Är öppen för förslag

Finner du stavfel, brutna länkar osv. så får du gärna påpeka detta!
Kom gärna med synpunkter och idéer!

Vänliga hälsningar! Gustaf (www.roselike.com)